Loading...
Thông báo : Quy định về thời gian xác nhận đơn hàng.

Thông báo : Quy định về thời gian xác nhận đơn hàng.

Bắt đầu từ 01/05 Sbiz sẽ áp dụng chính sách quản lý đơn hàng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng chi tiết như sau :

01 - Đơn hàng sau 48h không được xác nhận sẽ tự động huỷ ( Shop bị trừ 5 điểm/ lần huỷ).

02. Nếu 01 SHOP bị huỷ quá 3 đơn/tháng sẽ khoá shop 3 ngày và ẩn tìm kiếm mọi sản phẩm.

03. Nếu 01 SHOP bị huỷ quá 10 đơn/tháng sẽ khoá shop 1 tháng và ẩn tìm kiếm mọi sản phẩm.

04. Nếu 01 SHOP bị huỷ quá 20 đơn/tháng sẽ khoá shop vĩnh viễn.

05. Shop không hoạt động 60 ngày sẽ tự động ẩn mọi sản phẩm.