Loading...
Thông báo quan trọng : Thay đổi chính sách bán hàng

Sau hơn 1 năm đưa vào hoạt động chính thức Sbiz đã đạt hơn 100.000 lượt thành viên đăng ký và giao dịch trên sàn thương mại điện tử và hơn 1,800 doanh nghiệp đã liên kết và phân phối sản phẩm thông qua nền tảng và giải pháp bán hàng của Vietsmile. Để nâng cao tính cạnh tranh về chỉ tiêu và giải pháp nay Ban quản lý giải pháp kinh doanh xin thông báo thay đổi chính sách bán hàng chi tiết như sau :

Thông báo quan trọng : Thay đổi chính sách bán hàng

1. Đơn hàng khách mua trên sbiz từ 500,000 được hoàn lại 25% POINT để mua hàng lần sau.

2. Điều kiện : Nhận chiết khấu đơn hàng 

- Khởi động : Nâng cấp mức chiết khấu 10% khi mua đơn hàng từ 200.000 BV

- Tư vấn viên : Nâng cấp mức chiết khấu 20% khi mua đơn hàng từ 300.000 BV

- Giám sát : Nâng cấp mức chiết khấu 30% khi mua đơn hàng từ 400.000 BV

- Quản lý :  Nâng cấp mức chiết khấu 40% khi mua đơn hàng từ 500.000 BV

- Tổng đại lý : Nâng cấp mức chiết khấu 50% khi mua đơn hàng từ 2.000.000 BV ( Áp dụng duy nhất 100 thành viên)

Thời gian áp dụng : Từ 01/12/2023

- Chỉ áp dụng trên 1 đơn hàng không áp dụng việc cộng dồn doanh số. 

- Mọi thành viên muốn trở thành tổng đại lý chỉ cần mua đơn hàng 2.000.000 BV

3. Điều kiện nhận chiết khấu doanh số nhóm.

- Tổng doanh số nhóm đạt  10 triệu BV : thưởng 6%

- Tổng doanh số nhóm đạt 30 triệu BV : thưởng 9%

- Tổng doanh số nhóm đạt 60 triệu BV : thưởng 15%

Đây là sự thay đổi đáng kể về chỉ tiêu kinh doanh